Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap är en mötesplats för forskare, vetenskapsmän och kulturarbetare från hela Norden. För allt från humaniora till teknik, kulturarbetare, journalister, konstnärer och samhällsdebattörer.

En förtrollad gård

Inramningen i form av ett gammalt kulturlandskap som idag är naturreservat, den välbevarade gården med anor tillbaka till 1600-talet vid vägs ände, den atmosfär som präglar Österlen, allt detta samverkar till att man känner sig förflyttad till en annan värld.

Stipendier

En vistelse på Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap syftar till att skapa inspiration och energi för personer som vill tänka nytt och att bidra till korsbefruktningar av idéer och kunskap som leder till broar över nations-, professions- och disciplingränser.

Olika vägar att komma ifråga för en vistelse

Det finns olika sätt att finansiera en vistelse på Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap:
– via riktade stipendier från externa fonder, stiftelser och motsvarande institutioner
– via stipendier från Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap
– via egen finansiering som beviljade forskningsanslag

Urvalet av sökande görs i samverkan mellan Advisory board, Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap samt företrädare för Nordiskt Forum.

Praktiska upplysningar

Det går utmärkt att nå Drakamöllan med allmänna kommunikationer. 800 meter från gården passerar två av Skånetrafikens busslinjer vilket innebär täta avgångar med både från Ystad och Kristianstad.

Från Copenhagen Airport finns direkta förbindelser via Öresundståg till Kristianstad Central. Från Stockholm finns utmärkta tågförbindelser via Hässleholm till Kristianstad.

Man äger inte en gård och en plats som Drakamöllan. Man förvaltar den för kommande generationer.

Drakamöllan är en förtrollad gård där kreativiteten och skaparkraften finns i marken och i väggarna. Under de senaste femtio åren har gården varit en mötesplats för kulturpersoner från Sverige och under senare år också från våra nordiska grannländer. Här har vi funnit den energi och ro som krävs för att skapa och att tänka nya tankar.

Det arvet vill jag förädla och föra vidare

Ingalill Thorsell
”Förvaltare” av Drakamöllan och initiativtagare till Nordiskt Forum

Ingalill Thorsell