Alumninätverks deltagare

Er uddannet scenograf ved Dramatiska Institutet, Stockholm, men har også en akademisk baggrund indenfor æstetik, teater- og kunstvidenskab. Har lavet scenografi, kostumer og tit også lysdesign til ca. 60 forestillinger – skuespil, opera, musical og børneteater. Har derudover arbejdet med en bred vifte af kunstnerisk-analytiske opgaver – tekster, drama, billedspil, oversættelser, projektudvikling mm, herunder libretti til seks operaer. Er svensker, men bor i København siden 1990. Läs mer här. E-postadress: eva.holten@icloud.com

Ylva Norén Bretzer

Docent, lärare och forskare i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Forskar om policyutvärdering, urbana utvecklingsområden och myndighetsförtroende. Har skrivit läroboken Sveriges politiska system (2021) och är vice ordförande i Svenska utvärderingsföreningen, SVUF. Läs mer här.
E-postadress: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

David Wrangborg

Naturfotograf med fokus på arktiska landskap och ljus. Speciellt intresserad av orörd vildmark och porträtterar gärna människans litenhet jämfört med naturens storhet. Dras till kalla karga klimat och är särskilt intresserad av glaciärer. Arbetade under vistelsen på Nordiskt Forum på Drakamöllan med fotoutställningen “Glaciers on the Move” om surgande glaciärer till Svalbard Museum. Läs mer här.
E-postadress: wrangborg@gmail.com

Maryam Fanni

Jag är grafisk designer med examen från Konstfack och doktorand i Design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. I mitt arbete är jag särskilt intresserad av demokratifrågor, kollektivt minne, det offentliga rummet och byggd miljö. Min avhandling är en diskursanalytisk dokument- och intervjustudie om fastighetsägares föreställningar om förortscentrum. Läs mer här. E-postadress: maryam.fanni@gu.se

Axel Gagge

Jag är doktorerad teoretisk fysiker och konstnär. Jag ser både konst, forskning och utbildning som mina arbetsområden. Jag arbetar med att omkoppla de förväntade relationerna mellan det mänskliga och icke-mänskliga. Från ett intresse för teckning och skrivande växte mitt intresse för naturvetenskap fram, men det var mötet med matematik som väckte mitt konstnärliga intresse på allvar. Läs mer här.
E-postadress: axel.gagge@gmail.com

Sofia Dahlén

Sofia Dahlén är född 1987 i Stockholm. Hon är författare och arbetar utöver det med filmdistribution. Hennes debutbok Patient nominerades till Katapultpriset 2021 och Borås Tidnings Debutantpris 2022 Läs mer här.
E-postadress: sofia@etpr.se

Kenneth Bamberg

Hej jag heter Kenneth och jag gillar kräftor, opera och bastu. Läs mer här.
E-postadress: kennethbambi@gmail.com

Fayme Alm

Tillhör redaktionen för Arbeidsliv i Norden, webbmagasin finansierat av Nordiska ministerrådet. Deltar hösten 2022 i Nordisk Journalistcenters kurs ”Norden och våra nära grannar” med besök i Helsingfors, Tallinn och Bryssel.
E-postadress: fayme.alm@faymedia.se

Jonas Ardö

Naturgeograf/biolog vid Lunds Universitet med intresse för naturresurser och metoder för inventering av dessa genom fjärranalys och digitala kartanalyser. Bedriver tvärvetenskaplig forskning relaterat till kolets kretslopp i Afrika och Norden, bl.a. i Senegal och Sudan. Leder ett projekt om klimatsmarta effekter av att odla perenna (fleråriga) spannmålssorter i Sverige. Läs mer här.
E-postadress: jonas.ardo@nateko.lu.se

Margareta Serder

Jag forskar om skola och utbildning vid Malmö universitet, där jag också undervisar morgondagens lärare om frågor kunskapsmätning, internationellt reform- och policyarbete och skolan som marknad. Andra frågor som jag arbetar mycket med rör samverkan mellan akademi och samhälle och hur forskning och vetenskap uppfattas och används i sammanhang utanför universitetet. Läs mer här.
E-postadress: margareta.serder@mau.se

Elin Svahn

Jag är översättare från franska och engelska och arbetar som lektor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet. I min forskning är jag intresserad av sociala dimensioner av översättningar och översättare. Läs mer här.
E-postadress: elin.svahn@su.se

Pia Heikkilä

Finlandssvensk nyhetsjournalist och författare till två populärvetenskapliga böcker. Den senaste boken ”Klippan i en krets av kvinnor – Anna Bäckström, en aboensisk aktivist” utkom hösten 2022. Nordiskt Forum på Drakamöllan i oktober 2019 gav mig värdefull arbetstid och inspirerande diskussioner för arbetet med boken.
E-postadress: heikkila.pia@gmail.com

Henrika Zilliacus-Tikkanen

Jag är pensionerad universitetslektor i journalistik. Jag har undervisat i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet åren 1988-2021. År 1997 disputerade jag på en avhandling om kön och journalistik och år 2005 utkom min bok om kvinnor i den finländska pressen före år 1900.
E-postadress: henrika.zilliacus@helsinki.fi

Sara Nittve

Jag arbetar med språkvetenskap och söker svar på komplexa frågor om stil, kreativitet och normer för att förstå varför språket ibland är så vackert och ibland riktigt roligt.
E-postadress: sni@du.se

Cecilia Lövkvist

Postdoktor på Köpenhamns Universitet (Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine). Jag forskar på stamceller i tarmen och utvecklar matematiska modeller för att förstå hur de fungerar i olika tillstånd så att vi kan utveckla nya behandlingsmetoder för till exempel ulcerös kolit.
E-postadress: cecilia.loevkvist@sund.ku.dk

Clara Velte

Jag är en svensk-tysk forskare som bor i Lund i Sverige och arbetar på Danmarks Tekniska Universitet. Mitt arbete fokuserar på tillämpad och grundforskning och handlar om turbulens som inte befinner sig i jämvikt (som ändrar sig i tid och/eller rum). För denna typ av turbulens, till skillnad från den klassiska jämviktsturbulensen, finns i skrivande stund ingen generell beskrivning eller teori. Läs mer här.
E-postadress: cmve@dtu.dk

Ellen-Marie Forsberg

Jeg leder NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning. Der har jeg også en liten forskningsandel som jeg bruker innenfor feltet ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Jeg har jobbet med etikk og ansvarlig innovasjon innen matproduksjon, bioteknologi, nanoteknologi, IKT og annet, og jobbet med forskningsetikk generelt. Jeg er opptatt av internasjonalt samarbeid og mener at de nordiske landene har stort potensial for å samarbeide enda tettere. E-postadress: ellen.forsberg@gmail.com

Et meget aktivt arbejdsliv i Skandinavien gennem snart 50 år med vand. Arbejdet som rådgiver / konsult for kommuner og private virksomheder med produktudvikling, udvikling af organisationer og medarbejdere, udvikling af nye samarbejdsformer (partnering )samt undervisning. Stor foredragsvirksomhed og publicering af faglige artikler og fagbøger. Desuden fotograf; blandt andet som baggrund for faglige foredrag. og fra stor rejseaktivitet på flere kontinenter. Siden 1974 rejst i Vestgrønland; vandret, sejlet og fløjet i store områder. Senest rejst og fotograferet i NordvestPassagen, 2022. Läs mer här.
E-postadress: erling@ledgaardholm.dk

Helene Egnell

Jag är präst i Svenska kyrkan och teologie doktor. Deltidspensionär, projektanställd vid Karlstads universitet i projektet ”Folkkyrkans nya ansikten. Om levd religion, nya andliga praktiker och teologiskt legitimitet”. Innan pensionen byggde jag upp och ledde arbetet på Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, där jag byggde upp ett nätverk för anställda i de nordiska lutherska kyrkorna som arbetar med religionsdialog. Läs mer här.
E-postadress: helene.egnell@kau.se

Sergej Ivano

Lektor i svenska med didaktisk inriktning. Sergej är språkdidaktiker och intresserar sig för forskning om skrivande och kritiskt tänkande. Läs mer här.
E-postadress: sergej.ivanov@lnu.se

Lisbeth Sandvall

Lisbeth Sandvall, Växjö, konstnär som arbetar med oljemåleri och konceptfoto och tidigare som lektor och forskare kring överskuldsättningsproblem vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon kombinerar sina professioner genom att använda fotograferandet och annat material för att visualisera sitt forskningsresultat kring privatekonomiska svårigheter och skuldproblem. Arbetsprocessen speglar en aktuell samhällsproblematik som kan uttryckas både i bok- och utställningsform. I ateljén målar hon tavlor som ställs ut både i Sverige och internationellt. Läs mer här.
E-postadress: lisbeth.sandvall@telia.com

Rafael Donner

Odlar grönsaker, driver residensverksamhet i Helsingfors, författar och ger ut böcker.
E-postadress: rrdonner@gmail.com

Freelancer och samarbete med Musiker/komponister med bl.a: Franziska Baumann, Tone Åse, Alex Nowitz, Magnus Alexandersson, Lotte Anker, Stina Hellberg Agback, Mattias Risberg, Jon Fält, Eva Lindal, Chris Cutler, Sverrir Gudjonsson, Nina de Heney, Sofia Jernberg, Sven-Åke Johansson, Paal Nilssen-Love, Evan Parker, Mats Persson, Jörgen Pettersson, Anna Svensdotter, Kristine Scholz, Carl-Axel Dominique, Phil Wachsmann, Paul Lytton, Emil Strandberg, Mats Gustafsson and Raymond Strid. Music and Visual arts, Lina Nordenström, Jan-Bertil Andersson, Inger Arvidsson, Katarina Eismann, Bo Samuelsson, Gunnar Nehls. Music and Dance, Ingrid Olterman, Nathalie Ruiz, Bo Arenander, Jukka Korpi, Helena Franzén. Music and Drama, Fredrik Nyberg, Willy Kyrklund, Stina Ekblad, Magnus Florin, Jörgen Gassilewski, Magnus Jacobsson, Peter Oskarson, Rolf Skoglund and Lars Wassrin. Konserter, Föreställningar och Seminarier i Europe, North America, Australia and Asia 1976-2022. Läs mer här.
E-postadress: sten.sandell@gmail.com

Arbetat som skådespelare och programledare nästan hela mitt vuxna liv (Film/TV/Teater). Sedan 2015 har jag växlat över till att främst arbeta med text. Kom ut med min bok ”Glöm allt men inte mig” 2021 och har skrivit manus för TV. Nu arbetar jag som skådespelare ibland, men skriver framförallt och håller kurser i skrivande. Jag är också flitig ljudboksinläsare. Läs mer här.
E-postadress: philomenegrandin@hotmail.com

Jag är mikrobiolog och vaccinexpert, och skriver kulturtexter vid sidan om mitt vanliga arbete. Jag har gett ut en bok vid namn Apan & Filosofen och jobbar på ett annat manus i skrivande stund.
E-postadress: farshid.jalalvand@gmail.com

Jeg bor på Ærø i Det sydfynske Øhav. Der er ca. 6000 beboere på øen, og der er et stærkt kulturliv. Jeg arbejder indenfor to forskellige fag: musik og historie. Som organist og klokkenist arbejder jeg med sang og musik i mange forskellige sammenhænge. Som historiker arbejder jeg primært med søfartshistorie, men har også gennem årene fordybet mig i kirkehistorie og kunsthistorie. Läs mer här.
E-postadress: khermansen@mail.dk

Jag arbetar som dokumentärfilmsregissör på Svenska Yle i Helsingfors, och till utbildningen är jag bildkonstnär med studier i måleri och animationsfilm utförda i Italien. Är språknörd, talar många språk, och är för det mesta i färd med att lära mig något språk till. Ämnen jag ägnar mig åt i mina dokumentärer är allt som har med konst och kultur att göra, samt mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Dialekter och deras bevarande är ett av mina nyare specialområden. Jag är intresserad av att möta journalister, dokumentarister och andra medieproffs från hela Norden för att skapa samnordiska mediaprojekt för unga.
E-postadress: barbro.bjorkfelt@gmail.com

Jag försöker förstå, förvalta och kommunicera vår gård med tillhörande kulturlandskap, mångfald och mångbruk utifrån dagens kontext och problematik. Läs mer här.
E-postadress: ulrika@urnatur.se

Jag jobbar som producent för Kunskap, Vetenskap och Natur-innehåll på Svenska Yle. På Drakamöllan var jag hösten 2022 för ett privat skrivprojekt om Emil Zilliacus.
E-postadress: nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi

Lektor, forskare och estradpoet, intresserad av etnografi, feministiska rumsstudier, flickforskning, ungdomskultur, internetkultur, metodologi samt kombinationen av forskning och poetiska uttrycksformer. Läs mer här.
E-postadress: apalmgre@abo.fi

Stefan Nyzell, född 1975, är biträdande professor (docent, fil dr) i historia verksam vid Historiska studier, Samhälle, kultur, identitet (SKI), Malmö universitet. Han forskar för närvarande i fälten publik historia, medievalism, kritiska kulturarvsstudier och monsterstudier. Läs mer här.
E-postadress: stefan.nyzell@mau.se

Finlandssvensk konstnär med (maskin)teknisk bakgrund. Utbildad som skulptör men arbetar med en mängd olika uttryck. Använder främst återanvända material. Gör experimentella och lekfulla projekt som utgår från naturvetenskap, fysikaliska fenomen och biomimik. Tematiken berör oftast hållbarhet, miljö och rättvisa. Arbetar även med layout och textproduktion. Läs mer här.
E-postadress: simon.gripenberg@gmail.com

Jag är yrkesverksam som journalist samt bedriver ett konstnärligt arbete inom dansfältet. Jag inspireras av filosofi, kollektiva minnen, psykoanalys, politik och poesi.
E-postadress: clara@labellamaffia.com

Drakamöllan Alumni

Jag vill gärna vara med på sidan över Alumninätverket

Namn(Obligatoriskt)
Max filstorlek: 50 MB.
Jag godkänner att mitt namn, min text och bild publiceras på hemsidan.(Obligatoriskt)