Advisory board

Som stöd för verksamheten finns ett advisory board med stor bredd både nationellt och ämnesmässigt. Ledamöterna bidrar på olika sätt till att sprida kunskap om verksamheten. Vid behov bidrar medlemmarna i urvalet av stipendiater.

Bertel Haarder, fd minister samt fd ordförande för Nordiska Rådet, Danmark
Jeppe Hein, konstnär, Danmark
Guido Paevatalu, operachef, Danmark
Birgitte Possing, professor, författare, Danmark
Gunvor Kronman, VD Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland, Finland
Espen Stedje, generalsekretær Foreningen Norden, Norge
Morten Nordhagen Ottosen, professor i historia, Norge
Anders Björnsson, publicist, Sverige
Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Sverige
Birgitta Watz, keramiker och formgivare, professor, Sverige
Jörgen Weibull, professor i nationalekonomi, Sverige
Gunnar Wetterberg, författare och historier, Sverige
Roland Ekström, entreprenör och opinionsbildare, Sverige